Dokument

Sektionens styrdokument och policier hittar du här: https://chalmers.it/documents. Källdokumenten hittar du på Github: cthit/dokument

Instruktioner för mallarna nedan

  1. Ladda ned zip filen.
  2. Logga in på overleaf.
  3. Klicka på ”New Project”.
  4. Klicka på ”Upload Project”.
  5. Välj den nedladdade zip filen efter anvisningarna.
OBS! Mallarna kräver att man använder XeLaTeX kompilatorn (väljs i overleaf under ”menu”).