Hur man skickar in en äskning

Har du något du vill göra eller köpa in för sektionen? Skicka in en äskning för det!

Om du har en fråga som inte besvaras, tveka inte på att skicka frågan till oss i styrIT så ska vi hjälpa. Kontakt info hittar du i botten av sidan.

Vad är en äskning?

En äskning är en förfrågan av pengar till styrIT. Vad förfrågan gäller är egentligen bara begränsat av din fantasi. Gällande arrangemang kan man så klart gör allt mellan himmel och jord förutsatt att arrangemanget är till för sektionen och inte bara dig och dina kompisar. Några exempel skulle kunna vara en tacksittning för fkit och phaddrar efter mottagningen, ett IT-mästerskap i Laserdome eller en trevlig bakkväll i hubben.

När det gäller inköp av saker till sektionen kan det vara lite lurigare man även behöver tänka på hur de ska hanteras i framtiden och vem som ska ta ansvar för den. Men att lägga fram en äskning lyfter alltid frågan så att diskussionen börjar, så tveka inte om det är något du saknar på sektionen.

Vad ska en äskning innehålla?

En äskning bör innehålla en motivering där man förklarar vad man vill göra och varför man vill göra det, inte så konstigt. En utförlig motivering förenklar diskussionen för styrelsen och är därför starkt rekommenderad.

Vidare ska det även finnas med en beskrivning för vad ni behöver pengar för och vad det kan kosta. Om ni vill köpa en maskin för att göra varm choklad i hubben så är det bra att visa vilken maskin ni har tänkt på, var man kan hitta den, vad de kostar och om det kommer kosta att underhålla. Men om ni vill hålla ett arrangemang, ännu inte planerat i detalj, så passar det fint med att presentera er plan för vad ni vill göra och ungefär vad det skulle kunna kosta. T.ex. en sittning för 40 personer där maten hamnar på 80kr per person och dekor för 400kr.

En bra start för din äskning är att utgå från äskningsmallen på dokument-sidan.

Hur skickar man in en äskning?

En äskning skickas in till styrIT via mail till styrit@chalmers.it. Den kommer tas upp på ett kommande styrelse möte där styrIT kommer diskutera om de anser att äskningen bidrar positivt till sektionen. Till slut kommer styrIT att komma fram till ett svar vilket kan vara ett godkännande eller ett avslag. I fallet av ett avslag kommer även en motivation till varför styrIT inte vill godkänna äskningen och i fallet av ett godkännande kan det komma med någon rekommendation eller önskan av revidering kring planerna. I båda fallen är såklart en fortsatt dialog möjlig där de som skickade äskningen och styrIT för att hitta den bästa möjliga lösningen för sektionen.