styrIT

IT-sektionen existerar för att alla som går på IT skall få ut så mycket som möjligt av sin tid här. Vi vill att alla våra medlemmar skall ha roligt, trivas, och utvecklas och för att åstadkomma detta finns det många studenter som på sin fritid engagerar sig på olika sätt för sina medstudenter. styrIT är IT-sektionens styrelse och vår viktigaste uppgift är att leda och koordinera det här arbetet, och på olika sätt hjälpa och stötta alla dessa studenter. Det här gör vi genom att bl.a. ansvara för sektionens ekonomi, representera sektionen i möten med högskolan, och organisera olika utbildningar och möten.Vi tycker det är väldigt viktigt att alla studenter skall känna att IT-sektionen gör bra saker för just dem. Så om du har några synpunkter eller frågor blir vi jätteglada om du hör av dig till oss på styrit@chalmers.it så att vi tillsammans kan göra sektionen ännu bättre!.

Carl Toreborg

Ordförande ordf@chalmers.it

Jennifer Hallberg

Kassör kassor@chalmers.it

Ida Dahl

Vice Ordförande vo@chalmers.it

Felix B. Aronsson

Sekreterare & IT-Ansvarig sekreterare@chalmers.it

Samael Pooyan

Arbetsmiljöombud samo@chalmers.it

Erik Persson

PR-Ansvarig erperss@chalmers.it

Victor Hui

Lokalansvarig victorhu@chalmers.it
   
Foton av FlashIT