EmerITus

Emeritus är ett ord som används om de som tidigare suttit i styrIT och arbetat för att sektionens medlemmar skall ha det så bra som möjligt under deras tid här på IT. De tappra teknologer som tidigare ägnat ett år av sin Chalmerstid åt att arbeta för sektionens bästa är: 

styrIT 21/22

 • William ‘Sponken’ Albertsson (Ordförande)
 • Jacob ‘π’ Tornelius Pedersen (Vice ordförande)
 • Tobias ‘Hoidi’ Karlsson (Sekreterare)
 • Albert ‘Tabbe’ Lund (Kassör)
 • Viktor ‘Norris’ Fredholm (SAMO)
 • David ‘Mölle’ Möller (Ledamot)
 • Josefine ‘josen’ Nord (Ledamot)
gZ5sob8[1]

styrIT 20/21

 • Gustav Engsmyre (Ordförande)
 • Ji An Shin (Vice ordförande)
 • Eric Carlsson (Sekreterare)
 • Carl Holmberg (Kassör)
 • Carolina Larsson (Socialt ansvarig)
 • Theodor Angergård (Ledamot)
 • Johannes Gustavsson (Ledamot)

styrIT 19/20

 • William Levén (Ordförande)
 • Karl Wikström (Vice ordförande)
 • Vidar Magnusson (Sekreterare)
 • Erik Johnsson (Kassör)
 • Johannes Mattson (Socialt ansvarig)
 • Li Rönning (Ledamot)
 • Erik Magnusson (Ledamot)
 • Anders Bäckelie (Ledamot)

styrIT 18/19

 • Johan Wennerbeck (Ordförande)
 • Tobias Lindgren (Vice ordförande)
 • Ludvig Ekman (Sekreterare)
 • Omar Oueidat (Kassör)
 • Maja Nyberg (Socialt ansvarig)
 • Rebecca Finne (Masteransvarig)
 • Julia Ortheden (Kommunikatör)
 • Simon Sundström (IT-ansvarig)

styrIT 17/18

 • Oscar Evertsson (Ordförande)
 • Miranda Bånnsgård (Vice ordförande)
 • Rebacka Reitmeier och Victoria Eidenvall (Sekreterare)
 • Katarina Bergbom (Kassör)
 • Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig)
 • Jesper Jaxing (Masteransvarig)
 • Anna Nylander (Kommunikatör)

styrIT 16/17

 • Matilda Horppu (Ordförande)
 • André Samuelsson (Vice ordförande)
 • Erik Norlander (Sekreterare)
 • Johan Lindskogen (Kassör)
 • Björn Hedström (Socialt ansvarig)
 • Joel Thorstensson (Masteransvarig)
 • Jakob Holmgren (Kommunikatör)

styrIT 15/16

 • Gabriel Andersson (Ordförande)
 • Mikael Malmqvist (Vice ordförande)
 • Victor Nilsson (Sekreterare)
 • Jonathan Thunberg (Kassör)
 • Lovisa Jäberg (Socialt ansvarig)
 • Björn Bergquist (Masteransvarig)

styrIT 14/15

 • Emma Gustafsson (Ordförande)
 • Johan Andersson (Vice ordförande)
 • Sara Johansson (Sekreterare)
 • Sofia Edström (Kassör)
 • Elin Ljunggren (Socialt ansvarig)
 • Oskar Nyberg (Kommunikatör)
 • Robin Sveningsson (Masteransvarig)

styrIT 13/14

 • Andreas Rolén (Ordförande)
 • Joakim Persson (Vice ordförande)
 • Daniel Bergqvist (Sekreterare)
 • Magnus Larsson (Kassör)
 • László Sall Vesselényi (Socialt ansvarig)

styrIT 12/13

 • Hanna Kowalska Elleberg (Ordförande)
 • Markus Pettersson (Vice ordförande)
 • Philip Steingrüber (Sekreterare)
 • Rasmus Egerö (Kassör)
 • Joanna Svantesson (Socialt ansvarig)

styrIT 11/12

 • Daniel Ström (Ordförande)
 • Mathias Forssén (Vice ordförande)
 • Hanna Kowalska Elleberg (Sekreterare)
 • Marika Hansson (Kassör)
 • Kajsa Lindberg (Ordförande för snIT)
 • Paula Eriksson Imable (Socialt ansvarig)
 • Viktor Mellgren (Alumni- och mastersansvarig)
 • Gustaf Hallberg (Ledamot)

styrIT 10/11

 • Fiona Rolander (Ordförande)
 • Daniel Ström (Vice ordförande)
 • Fredrik Ström (Sekreterare)
 • Martin Hesslund (Kassör)
 • Viktor Mellgren (Ordförande för snIT)
 • Fredrik Axelsson (Socialt ansvarig)
 • Erik Axelsson (Alumni- och patetansvarig)

styrIT 09/10

 • Nichlas Sander (Ordförande)
 • Markus Hansson (Vice ordförande)
 • Patric Westberg (Sekreterare)
 • Jacob Raihle (Kassör)
 • Fredrik Ström (Ordförande för snIT)
 • Fiona Rolander (Socialt ansvarig)
 • Marcus Sundberg (Alumni- och patetansvarig)

styrIT 08/09

 • Marcus Sundberg (Ordförande)
 • Nichlas Sander (Vice ordförande)
 • Christian Broniewicz (Sekreterare)
 • Jonatan Brown (Kassör)
 • Erik Larkö (Ordförande för snIT)
 • Nathalie Nilsson (Socialt ansvarig)
 • David Sundelius (Informationsansvarig)
 • William Löf (Festansvarig)
 • Patric Westberg (Alumni- och patetansvarig)

styrIT 07/08

 • Magnus Jonsson (Ordförande)
 • Rickard Nilsson (Vice ordförande)
 • Nancy Li (Sekreterare)
 • Therese Artursson (Kassör)
 • Magnus Vestergaard (Ordförande för snIT)
 • Anne-Marie Liljekvist (Socialt ansvarig)
 • Johan Larsson (Informationsansvarig)
 • Niklas Brännström (Föreningsansvarig)

styrIT 06/07

 • Joakim Bick (Ordförande)
 • Markus Westerström (Vice ordförnade)
 • Niklas Fröjdh (Kassör)
 • Jakob Fink (Ledamot)
 • Rickard Nilsson (Ledamot)
 • Peter Fransson (Ledamot)
 • Sebastian Jansson (Ledamot)

styrIT 05/06

 • Johan Liesén (Ordförande)
 • Mathias Hellman (Vice ordförande)
 • Christoffer Enqvist (Kassör)
 • Jimmy Stridh (Sekreterare)
 • Joakim Bick (Ledamot)
 • Therese Berge (Ledamot)
 • Niklas Fröjd (Ledamot)

styrIT 04/05

 • Jimmy Stridh (Ordförande)
 • Gustav Munkby (Vice ordförande)
 • Emma Lövgren (Kassör)
 • Johan Liesén (Sekreterare)
 • Maria Lundahl (Ledamot)
 • Neda Heidar Khan (Ledamot)
 • Alexander Aptekman (Ledamot)

styrIT 03/04

 • Johan Ehrengren (Ordförande)
 • Elin Andersson (Vice ordförande)
 • Emma Svensson (Kassör)
 • Gustav Munkby (Sekreterare)
 • Vahdat Zehtab (Ledamot)
 • Alexander Aptekman (Ledamot)

styrIT 01-03

 • Gustav Munkby (Ordförande)
 • Johan Ehrengren (Kassör)