Hur man skickar in en motion

Tycker du något på sektionen borde ändras? Skriv då en motion om det!

Om du har en fråga som inte besvaras, tveka inte på att skicka frågan till oss i styrIT så ska vi hjälpa. Kontakt info hittar du i botten av sidan.

Vad är en motion?

Att lägga en motion är att skriva ett förslag på något som sektionsmötet ska ta beslut om. Det handlar oftast om att ge förslag på ändringar av diverse styrdokument men behöver inte begränsas till det. Det skulle kunna handla om att ålägga styrIT att undersöka långsiktiga besparingar genom fonder eller att undersöka om IT-sektionen kan bygga en egen bastu på andra sidan Härryda sjön, sett från Härryda bastun.

Vad ska en motion innehålla?

En motion bör innehålla en bakgrund där man förklarar hur saker ser ut nu och varför man vill förändra vår nuvarande situation. En väl motiverad bakgrund förenklar diskussionen på sektionsmötet och är därför starkt rekommenderad.

En bra start för din motion är att utgå från motionsmallen på dokument-sidan.

Hur skickar man in en motion?

En motion skickas in till styrIT via mail till styrit@chalmers.it senast sju läsdagar innan ett sektionsmöte. Skickar du in motionen närmare inpå sektionsmötet än så har styrIT rätten att inte ta upp motionen på det här sektionsmötet. Förutsatt att din motion tas upp på sektionsmötet kommer du att få ett officiellt svar från styrIT senast 3 läsdagar innan sektionsmötet.

Vad händer på sektionsmötet?

På sektionsmötet kommer du att få presentera din motion för sektionsmötet vartefter alla mötesdeltagare kommer få möjligheten att ställa frågor till dig som motionär. Därefter läses styrIT svar upp och sedan börjar den allmänna diskussionen kring motionen. Hur saker fungerar under diskussionen finns beskrivet i sektionsmoteshandboken.