Ekonomiska dokument m.m.

Har du lagt ut pengar för sektionen?

Vid digitalt kvitto: Ladda ner utläggsmallen och fyll i den digitalt. Maila sedan mallen och kvittot till kassor@chalmers.it.

Vid fysiskt kvitto: Skriv ut och fyll i utläggsmallen. Ge den sedan till sektionskassören eller sätt in den i kvittopärmen i Larssons Hörna vartefter du meddelare sektionskassören om detta.

Utläggsmall

Kassörsresurser/guider

Kassör 101
Bokföringsmallar
Kassörskontinuitet för specifika händelser
Ekonomisk policy

Mallar för ekonomiska/bokföringsmässiga händelser

Länken nedan ger er view-access till ett overleaf-project. För att använda dessa mallar bör ni kopiera projektet så att ni kan redigera dem.

Länk till Overleaf-projekt med massa mallar

Övrigt

Budgetmall
Guide för att lämna in bokföring
Mall för milersättning